Logo dizains

Logo dizaina vēsture.
Kā radās logo

  • 2019. gada 16. augustā
  • Lasīšanas laiks 5 min.

Logo dizaina attīstības vēsturei veltītu rakstu un piemēru interneta ārēs var atrast daudz. Logo sāka veidoties jau senos laikus un savā ceļā piedzīvoja daudz pārmaiņu. Interneta avotos ietvertā informācija ir atšķirīga, taču tapšanas posmi ir skaidri noteikti. Šajā rakstā mēs pastāstīsim vairāk par galvenajiem logo evolūcijas posmiem.

1. posms. Vizuālā komunikācija

Cilvēka smadzenes ir pilnveidojušās tūkstošiem gadu, lai nonāktu pašreizējā attīstības līmenī. Cilvēku domāšanas attīstība mainīja un pilnveidoja arī saziņas līdzekļus, kas tika izmantoti saziņā ar citiem cilts locekļiem. Cilvēks iemācījās atpazīt priekšmetus un cilvēkus, veidot asociācijas un sintezēt informāciju caur vizuālo tēlu uztveri. Šāds identifikācijas veids pastāv arī šodien.

Veicot arheoloģiskos izrakumus, ir atrastas seno cilvēku sadzīves pēdas: zīmējumi uz alu sienām, uzraksti uz akmeņiem un aprakstīti priekšmeti. Tieši ar šādu līdzekļu starpniecību cilvēks spēja nodot informāciju, paziņot par briesmām, izstāstīt par notikumiem. Tas arī ir vizuālās komunikācijas aizmetnis. Tikai pēc vairākiem simtiem gadu par saziņas veidu kļuva grafiskie simboli. Šajā laikā radās grafiti. Tie, kuru alas sienas nebija noklātas ar zīmējumiem, rakstiem vai zīmēm, citos raisīja nosodījumu un nepatiku. Tādus cilvēkus uzskatīja par attālinātiem no mākslas, jo viņi netiecās uz skaisto.

Mūsdienu pasaulē cilvēks gandrīz 90% informācijas uztver ar acu palīdzību, tas ir — vizuāli. Tieši tādēļ logotipi ir tik svarīgi veiksmīgai uzņēmumu pastāvēšanai un popularizēšanai.

Daudzu civilizāciju vēsturē ir atrodamas dažāda veida zīmes, simboli, zīmējumi un pentagrammas. No tām arī ir radušies mūsdienu logotipi. Ar simbolu palīdzību senie cilvēki iedibināja sociālās normas un noteica citu sabiedrības locekļu rasu piederību. Tādā veidā cilvēki identificēja dzīvesveidu un veidoja saziņu. Visas savas pastāvēšanas laikā zīmju funkcijas mainījās, taču tās spēja izdzīvot līdz mūsu dienām, kaut arī citā veidā. Cilvēks vienmēr ir centies piešķirt simboliem jēgu, ielikt tajos konkrētas idejas, nodot caur tām svarīgu informāciju un pat savas emocijas. Logotips ir sava veida vārdu ekvivalents.

logo paraugi

2. posms. Kvalitātes zīmes parādīšanās

Pateicoties darbam, cilvēks ir nonācis pašreizējā attīstības līmenī. Kopš cilvēku dzīvē aktīvi ienāca amatniecība, ikdienā parādījās tāds jēdziens kā “kvalitātes zīme”. Tā ir savdabīga zīme, kas norādīja uz to, ka prece ir augstas kvalitātes, izgatavota godīgi un tai ir pietiekami augsta tirgus vērtība. Ja cilvēks radīja unikālu produktu un darīja to labi, viņš jau varēja sevi popularizēt ne tikai tuvākajā apkaimē, bet arī iziet daudz plašākos tirgus laukumos. Meistars, kas bija radījis nekvalitatīvu preci, varēja saņemt miesas sodu vai pat nāves sodu.

Senajā Grieķijā simboliku izmantoja svarīgu ziņojumu šifrēšanā, naudas kalšanā un mājlopu marķēšanā. Ar zīmju palīdzību tika iezīmēti arī teritoriju īpašumi. Paralēli Grieķijai attīstība norisinājās vēl daudzās citās civilizācijās, taču arheologiem vēstures gaitā nav izdevies atrast līdzīgas atstātās “pēdas”.

Senajiem romiešiem jau tolaik bija populāri zīmoli, no kuriem pirmais piederēja meistariem, kas izgatavoja gaismekļus ar nosaukumu “Fortis”. Bet otra zīmola radītāji nodarbojās ar vīna tirdzniecību un to nosaukums bija “Vesuvinum”, kaut gan šim zīmolam neizdevās nostiprināt savas pozīcijas tirgū.

logo paraugi

3. posms. Heraldika

Pirmo ģerboņu parādīšanās lika pamatus logo dizaina izveidei, kas šobrīd tik aktīvi tiek izmantots visā pasaulē. Pirmais ģerbonis parādījās XII gadsimtā, kad populāri bija turnīri un bruņinieku kustības. Nākamos 200 gadus heraldika kļuva aizvien populārākā un tā tika izmantota gandrīz visur. Vispirms to izmantoja tikai cilvēku vajadzībām, taču vēlāk šī ideja iepatikās augsti stāvošām personām, kas ģerboņus sāka izmantot kā savu valstu atšķirības zīmes.

Kolīdz šāda simbolika ieguva vispārēju popularitāti, cilvēki sāka cīnīties par to iegūšanas tiesībām. Valstis vēlējās pilnībā kontrolēt ģerboņu radīšanu un izplatīšanu, savukārt parastie iedzīvotāji uzskatīja, ka tās ir tikai viņu tiesības. Līdzīga situācija ir saglabājusies arī mūsdienās, lai gan tas nav tik izteikti.

Ģerboņu galvenā funkcija ir īpašumtiesību un personas identifikācijas apzīmēšana. Tie arī palīdzēja kategorizēt cilvēkus pēc sociālās piederības un grupām. Pirms franču revolūcijas šī zīme bija kā līdzeklis, kas nosaka, vai cilvēkam ir bruņinieka bruņas un bruņucepure. Tādējādi tika mazināts risks, ka kādas kopienas teritorijā varētu slepeni iekļūt ienaidnieks.

Pagāja laiks, bet ģerbonis tā arī nekļuva par logotipu. Iemesls bija neskaitāmie aizliegumi radīt ģerboņus, jo tas nebija atļauts visiem. Ģerboņu izmantošana bija aizliegta gandrīz visiem pilsoņiem, kas ievērojami ierobežoja iespējas radīt savu biznesu un to popularizēt. Zīmēm tika piemēroti daudz stingru noteikumu un likumu, tādēļ to izmantošana kļuva gandrīz neiespējama. Ne katrs ģerbonis varēja iemantot tiesības eksistēt, taču arī apstiprinātajiem bija salīdzinoši ierobežotas funkcijas. Dažos gadījumos tos var redzēt līdz mūsdienām saglabājušajās dārglietās vai arī kā valsts vai teritoriālā īpašuma zīmes.

logo paraugi

4. posms. Logo dizains

Tipogrāfija, grafiskās zīmes un elementi ar laiku aizsāka logotipu veidošanos mūsdienu izpratnē. Lai gan zīmolvedībai ir sena pagātne, tā savu aktualitāti nav zaudējusi. Sākot ar industriālo revolūciju Eiropā un Amerikā, kas norisinājās XXVIII gadsimtā, logo dizaina attīstība uzņēma straujus apgriezienus. Kopā ar tiem sāka rasties ģimenes jaunuzņēmumi.

Dažādas produkcijas ražošanas apjomu palielināšanās, kā arī uz kapitālismu orientētas modes parādīšanās un mehanizācijas ieviešana izraisīja strauji augošu pieprasījumu pēc logo dizaina. To noteica uzņēmumu vēlēšanās izcelties konkurentu vidū un spēcīgi nostiprināt savas pozīcijas tirgū.

Sākumposmā logo dizainam bija tieša saikne ar patentu sistēmas attīstību. “Bass & Co” bija pirmais uzņēmums zīmolu simbolikas vēsturē, kas savā logo ieguva zīmi ®. Tas notika 1876. gadā Anglijā, aizsākot masveida zīmolu reģistrāciju uz savām firmu zīmēm. Daudzi no šiem uzņēmumiem, kas ieguvuši tiesības uz ® zīmes norādīšanu savā logo dizainā, pastāv arī mūsdienās. Tādi ir, piemēram, Twinings, Levi’s, Shell Oil, Coca-Cola, HMV, Nestle, Jack Daniel’s, Cadbury. Pēc šī soļa logotips sāka plaši izplatīties kopā ar tirgus zīmēm un korporatīvo zīmolvedību, kas vēlāk kļuva par atsevišķu cilvēka kultūras vēstures daļu.

Ja vēlaties savam uzņēmumam mūsdienīgu logo dizainu, tad sazinieties ar mums.

logo paraugi PIETEIKT LOGO DIZAINU
×

SAZIŅAS FORMA